WhatsApp
Yükleniyor...

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

YAZILIM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

1.1. Bu yazılım kullanım sözleşmesi ("Sözleşme"), Jadgo Bilişim ("Jadgo Bilişim") ile birlikte ("Sahip") tarafından geliştirilen ve müşteri ("Müşteri") tarafından kullanılacak yazılım ürünü ("Yazılım") için Müşteri tarafından kabul edilir.

1.2. Müşteri, bu Sözleşme'yi onaylayarak, Jadgo Bilişim tarafından sağlanan Yazılım'ı kullanmak için gerekli olan hak ve yetkilere sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

  1. Konu

2.1. Bu Sözleşme'nin amacı, Jadgo Bilişim tarafından müşteriye sağlanan Yazılım'ın kullanım şartlarını belirlemektir.

2.2. Müşteri, Yazılım'ı işletmesinde kullanacaktır. Müşteri, Yazılım'ın kullanımı sırasında uyması gereken tüm yasal düzenlemelere ve yürürlükteki kanunlara uyacak ve bunları ihlal etmeyecektir.

2.3. Jadgo Bilişim, Yazılım'ın doğru ve düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirecektir.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. Yazılım, Jadgo Bilişim tarafından geliştirilmiştir ve tüm fikri mülkiyet hakları Jadgo Bilişim'e aittir. Müşteri, Yazılım'ı kullanarak veya kopyalayarak Jadgo Bilişim'in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecektir.

  1. Garanti ve Sorumluluklar

4.1. Jadgo Bilişim, Yazılım'ın doğru ve düzgün çalışmasını sağlamak için gereken özeni gösterecektir. Ancak, Yazılım'ın tamamen hatasız veya kesintisiz çalışacağına dair bir garanti vermemektedir.

4.2. Jadgo Bilişim, Yazılım'ın Müşteri tarafından kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.